Hayatta, En Hakiki Mürşit İlimdir

Ulusal Gazeteler

10 Kasım-23 Kasım 1938 tarihleri arasında Atatürk'ün vefatı dolayısıyla yayınlanan ulusal gazetelerin içeriğine ulaşmak için tıklayın.

Nutuk

Atatürk, Nutkun hem yazarı hem de hatibidir. Atatürk’ün inançlı olması, inandığı bir sorunu savunması ve Harp okulu yıllarından beri hitabet sanatına düşkünlüğü onun “söylevci kişiliğini” güçlü kılan etkenler olmuştur. Peki, ama bir asker ve bir devlet adamı olarak Atatürk hangi bilgi ve birikimle Nutuk adlı eserini yazabilmiştir?

Gençliğe Hitabe

Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî bedhahların olacaktır.

İletişim

444 1 428

Atatürk Diyor Ki;

Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak!